Medicinsk Yoga med Göran Boll på Svenska Re, 5-12 maj 2018      


Göran Boll, internationellt diplomerad yoga- och meditationslärare, internationellt certifierad yogaterapeut, föreläsare, skapare av yogaformen MediYoga – MediYoga är en mjuk svenskutvecklad yogaform som idag används på sjukhus och vårdcentraler över hela Skandinavien.

Ur innehållet:

  • Tema – yoga som terapi, medicin och läkning
  • MediYoga två pass/dag – där vi testar olika yogapass som ingått i svensk forskning och som kunnat påvisa tydliga effekter på bland annat ryggsmärta, sömnstörningar, högt blodtryck och oro.
  • Vattengymnastik i våra uppvärmda saltvattenbassänger – 30 respektive 34 grader
  • Vandring längs havet med guidad meditation
  • Möjlighet att delta i Svenska Res övriga program
  • Frukost, kaffepauser och lunch

För mer information se MediYoga maj 2018