FINANSIERING


finansering

Rehabilitering på Svenska Re är en ren investering som lönar sig för alla – den enskilde individen, arbetsgivaren och samhället i stort.

Både arbetsgivare och privatpersoner kan söka ekonomiskt rehabiliteringsstöd hos försäkringsbolag, föreningar eller Försäkringskassan.