För arbetsgivare


ARBETSGIVARE INOM PRIVAT SEKTOR

Svenskt Näringsliv och LO har genom Rehabilitering AGS-fonden avsatt medel för individuell arbetslivsinriktad rehabilitering inom den privata sektorn. Som arbetsgivare kan du få ersättning för hälften av kostnaderna för en medarbetare som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Medarbetaren ska omfattas av sjukförsäkringen AGS, eller av efterskyddet i försäkringen. Resten av kostnaden förutsätts arbetsgivaren stå för.

Ansökan rehabilitering (AGS)

Arbetsgivare i kommun, landsting, Svenska kyrkan, KFS och Pacta

För anställda inom kommun, landsting, Svenska kyrkan, KFS och Pacta har arbetsgivarna och de fackliga organisationerna avsatt medel genom AGS-KL Rehabilitering.

Du som arbetsgivare kan få upp till halva rehabiliteringskostnaden finansierad genom AGS-KL Rehabilitering om medarbetaren omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL, eller av efterskyddet i försäkringen. Rehabiliteringen ska vara styrkt av läkare vid Företagshälsovård eller Försäkringskassan. Resten av kostnaden förutsätts arbetsgivaren stå för.

Ansökan ska vara hos AFA Försäkring inom sex månader från det att rehabiliteringen har påbörjats. En rehabiliteringsplan för återgång i arbete, från Försäkringskassan eller arbetsgivaren, ska bifogas.

Ansökan rehabilitering (AGS-KL)

Läs mer på AFA Försäkring