För privatperson eller anställd


Ersättning från Försäkringskassan

Om du har ett medicinskt behov av vård kan du söka ersättning för planerad vård utomlands. Efter cirka 2-3 månader får du ett förhandsbesked från Försäkringskassan. Beviljad ersättning betalas ut i efterhand. Vi hjälper dig gärna med ansökan!

Till ansökan

Du som reser till oss via din arbetsgivare kan genom din läkare söka förebyggande sjukpenning. Då får du sjukpenning från Försäkringskassan under din rehabiliteringsperiod hos oss.

Läs mer på Försäkringskassan

Om du omfattas av sjukförsäkringen AGS, eller av efterskyddet i försäkringen, kan din arbetsgivare få upp till halva rehabiliteringskostnaden finansierad. Resten av kostnaden förutsätts arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller någon annan stå för.