Vad kostar en sjuk medarbetare?


Samhällets kostnader för fysisk inaktivitet och högt BMI uppgår till 25 miljarder kronor per år. En enda sjukdag kostar minst 10 procent av månadslönen i form av produktionsbortfall, vikariekostnader, överanställningar och ökad administration för ledning eller HR. Men det är inte bara sjukfrånvaron som kostar. Även en ineffektiv medarbetare kostar arbetsgivaren stora summor.

Från riskgrupp till friskgrupp

En medarbetare med mer än 10 sjukdagar per år löper stor risk att bli långvarigt sjuk. Det finns stora ekonomiska vinster att flytta medarbetare från riskgrupp till friskgrupp.

Exempel 1:

Chef, 55 år, 50 000 kr i månadslön
Sjuknärvaro 8 månader, ingen åtgärd
Plikttrogen och kämpar för att hålla skenet uppe
Cirka 80 % produktiv

Lägre produktivitet, närvaro 230 000
Lägre produktivitet, frånvaro 30 000
Vikariekostnad 0
Totalt SEK 260 000

Exempel 2:

Kontorist 35 år, 25 000 kr i månadslön
Sjuknärvaro 6 månader, ingen åtgärd
Fungerar till 70 % på jobbet
6 dagar korttidsfrånvaro utan vikarie
20 dagars frånvaro med vikarie
Vikarien 80 % produktiv

Lägre produktivitet, närvaro 120 000
Lägre produktivitet, frånvaro 20 000
Vikariekostnad 15 000
Totalt SEK 155 000