Före och efter tre veckor på Svenska Re


Det händer saker i kroppen och knoppen på bara tre veckor. Minskad trötthet, smärta, stress och ångest, dessutom bättre kondition och viktminskning, är påtagliga resultat.

Det upplever deltagarna i Svenska Res olika program på Gran Canaria, något som också bevisas genom gjorda hälsoprofilbedömningar. Vid ankomsten upplevde 58 % av deltagarna ofta eller mycket ofta trötthet, en siffra som efter tre veckor minskade till 21 %. Hela 74 % upplevde sin hälsa som mindre bra vid ankomst, och vid hemresan hade den siffran minskat till 37 %, andelen med värk halverades under tre veckor.

Hälsoprofiler på 213 deltagare av Svenska Res företagskunder under 2016 visar ett resultat över förväntan, och det handlar inte om något hokus pokus.

  • De förbättringar som deltagarna i våra olika program visar är verkligen mycket goda, säger Eva Rooth, VD, Svenska Re. Programmen fokuserar på teori, fysisk aktivitet och bra kost, och på bara tre veckor kan man rejält förändra sin livsstil.

Hälsoprofilbedömning görs för att skapa större insikt om kopplingen mellan livsstil och hälsa och motivera till livsstilsförändring. Bedömningen är också ett sätt att mäta effekterna av olika hälsoprogram. Man samtalar kring ett frågeformulär kring hälsovanor och gör ett konditionstest, dessutom mäts längd, vikt, midjemått och blodtryck.

Därefter delas deltagarna in i riskgrupp eller friskgrupp med olika behov av livsstilsförändringar. I 2016 års undersökning tillhörde 94 % riskgruppen vid ankomst. Tre veckor senare hade andelen minskat till 73 %. Det innebär att nästan var fjärde deltagare tillhörde friskgruppen efter bara tre veckor.

Vid mätning av syreupptagningsförmågan visade sig att 63 % av deltagarna hade en ohälsosamt låg nivå vid ankomst. Efter tre veckor minskade andelen till 42 %. Andelen med övervikt minskade från 54 % till 47 %, och andelen med kraftigt ökat midjeomfång minskade från 60 % till 49 %.

Vid ankomsten upplevde 58 % av deltagarna ofta eller mycket ofta trötthet, en siffra som efter tre veckor minskade till 21 %. Upplevd trötthet kan resultera i minskad effektivitet i arbetet med 10 – 20 %. Då blir förbättringen inte bara en personlig hälsoframgång, utan den betyder också förbättrad arbetseffektivitet och lägre korttidssjukfrånvaro.

  • Omtanke om personalen är förstås arbetsgivarens argument för att skicka en anställd till oss på Svenska Re, den positiva, ekonomiska aspekten inom ett företag får man på köpet när personen kommer tillbaka med ny energi, säger Eva Rooth.

Hela 74 % upplevde sin hälsa som mindre bra vid ankomst, och vid hemresan hade den siffran minskat till 37 %, andelen med värk halverades under tre veckor. Det finns många fler positiva resultat, så om du vill veta mer om hälsoprofilbedömningarna hos Svenska Re på Gran Canaria kan du kontakta Eva Rooth, VD, eller Karin GonzalezBergh, platschef på Svenska Re på Gran Canaria.