Fysisk träning i ett subtropiskt klimat ökar självskattad hälsa och mående hos personer med hjärtsjukdom


Mellan åren 2003-2018 deltog 300 personer i Svenska Res hjärtprogram.

Deltagandet i ett tre veckor långt rehabiliteringsprogram i ett subtropiskt klimat förbättrar signifikant självskattat välmående och hälsa. Deltagarna visade också på hög förändringsbenägenhet och vilja att ändra livsstil efter genomgånget program.

Läs examensarbetet i fysioterapi av Lisa Moise Morel och Jenny Lundberg här. Examensarbete Lundberg Moise Morel_Karolinska Institutet