Hjärtprogrammet hos Svenska Re utvecklas ständigt


Hjärtprogrammet hos Svenska Re utvecklas ständigt – det finns inget liknande intensivt träningsprogram i Sverige

 

En gång per år byter hjärtläkaren Lars Svennberg arbetsplats, från Region Gävleborg till Svenska Re på Gran Canaria. Där arbetar han sedan många år med Hjärtprogrammet tillsammans med Agneta Ståhle, professor och specialistsjukgymnast vid Karolinska institutet. Men förberedelserna inför rehabiliteringsprogrammet börjar långt tidigare

  • Det är viktigt att ha ett bra underlag på varje deltagare. När ansökningar och remisser kommer in till Svenska Re börjar jag samla in fakta om de sökandes sjukdomsbild och ser till att nödvändiga undersökningar görs för att jag skall kunna bedöma om programmet passar, säger Lars Svennberg.

 

Deltagarna i Hjärtprogrammet kommer från hela landet och är yrkesverksamma. De har olika sjukdomsbakgrunder och ofta varierande fysisk kapacitet från början.

 

  • Numera är det också vanligt att man deltar i förebyggande syfte, något som man inom sjukvården fått mer och mer intresse för. Några deltagare har varit på Svenska Re tidigare, och det är bra med en uppföljning för att inte återfalla i gamla mönster.

 

Treveckorsprogrammet inleds med ett personligt ankomstsamtal med varje deltagare. Inför träningspassen görs en mindre fysisk undersökning. Varje morgon startar med stavgång, och sedan fylls dagarna med olika träningsformer i bassängen, på gräsmattan eller på gymmet. Här finns inga vädermässiga hinder för att träna utomhus där vädret är skönt och miljön behaglig. Under teoripassen diskuteras riskfaktorer kring framför allt kranskärlssjukdomar.

 

  • Det här är ju en folksjukdom, och vi får många frågor kring mat, dryck och mediciner. Många är oroliga, vet inte vad kroppen tål och har blivit inaktiva. Vi kallar det för rörelserädsla. Då är det en stor trygghet att ha ständig tillgång till specialister för att komma över sin oro och lära sig träna rätt. Det finns inget liknande intensivt träningsprogram i Sverige och även om det krävs mer än tre veckor för att verkligen förbättra konditionen lär sig deltagarna att träna strukturerat här.

 

Hjärtprogrammet på Svenska Re har funnits på schemat sedan 1970-talet. Det är en stabil verksamhet med mycket goda resultat.

 

  • Programmet har ett bra upplägg och utvecklas i takt med den medicinska utvecklingen. Det går hand i hand med både svenska och internationella riktlinjer inom rehabilitering, varje moment är evidensbaserat. Efter genomfört program skickar jag och Agneta Ståhle en slutrapport till varje deltagares läkare, säger Lars avslutningsvis.