Informationsdagar på Svenska Re


6-9 november och 4-7 december genomförs våra populära ”Informationsdagar”.

Under två program-planerade dagar får du en helhetsbild av Svenska Res verksamhet.

Dagarna leds av Åsa Spängs, Svenska Res VD

Se bifogad inbjudan samt program för dagarna.

Varmt välkommen!

Infodagar höst 2019