Rehabilitering med hållbart resultat


Resultaten från våra mätningar visar att vår metod ger goda långtidseffekter, oavsett sjukdomsbakgrund. Många upplever förbättrad hälsa i form av minskat rygg- och nackbesvär, värk, sömnsvårigheter, magbesvär, trötthet och stress. De positiva effekterna ökar markant under rehabiliteringsperioden på tre veckor och fortsätter att förbättras även efter hemkomsten. Vetenskapliga studier visar att en koncentrerad och effektiv individanpassad rehabilitering i varmt klimat ökar tillfrisknandet.

  • 3 veckor på Svenska Re motsvarar 6 månader hos sjukgymnast 2 gånger i veckan
  • 90 % ökar sin motivation att själva påverka och ta ansvar för sin hälsa
  • Prestationsförmågan förbättras snabbt med 25-35 %.
  • Efter ett år intygar 68 % att de har bättre hälsa

Vetenskaplig forskning om vår rehabiliteringsmetod

Professor Agneta Ståhles studie ”Goda långtidseffekter av rehabilitering i varmt klimat”

Rapport av Gunnar Andersson, Health Profile Institute kommentarer-svenska-re-alla-ga-2016-05-17

Seniorprofessor Åke Nygren, KI studie Internatbehandling hjälper lärare med utmattningssyndrom tillbaka i arbete