Vår metod


Vår rehabilitering utgår från ett helhetsperspektiv. Det mentala är lika viktigt som det kroppsliga. Deltagarna har tillgång till ett team av till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, hälsopedagog, logoped, läkare, psykolog och sjuksköterska. Det borgar för att deltagarna återfår, behåller och förbättrar hälsan och arbetskapaciteten.

Full koncentration

Vistelsen på Svenska Re är allt annat än semester. Under tre veckor varvas fysisk aktivitet med teori och samtal enligt ett fastställt schema.

Välgörande klimat

Vetenskapliga studier visar att en koncentrerad individanpassad rehabilitering i varmt klimat ökar tillfrisknandet.

Långt från vardagen

Det fysiska avståndet från Sverige och vardagen gör att deltagaren kan koncentrera sig på sin egen rehabilitering och träning.

Eget engagemang

Hos oss får deltagaren förutsättningar för att ta eget ansvar för sin hälsa och arbetskapacitet. Genom att arbeta i processform involveras deltagaren i situationer och uppgifter som både väcker och kräver engagemang.

Teori och praktik

På Svenska Re ser vi hela människan. Under rehabiliteringsperioden varvas fysiska aktiviteter och avslappningsövningar med teori, enskilda samtal och gruppdiskussioner.

Gruppdynamik

Gruppdynamiken är viktig för resultatet och vi arbetar därför aktivt med den. Då genereras nya kunskaper och erfarenheter, som alla deltagare har nytta av.

Förändra livsstilen

Människor med god hälsa och sund livsstil presterar bättre på jobbet. Därför arbetar vi med att förändra deltagarens livsstil. Hos oss gör vi en livsstilsbedömning av alla deltagare, både i början och i slutet av programmet.

Fokus på funktionAll vår kunskapsförmedling syftar till fokus på kapacitet, oavsett diagnos. Det är vår uppgift att få individen att fokusera på sin funktion snarare än sin dysfunktion. Varje deltagare får lära sig att hantera hela sin situation, inte bara fakta som rör diagnosen. Kunskap är ingenting värd så länge den inte förändrar deltagarens hälsa och arbetskapacitet, menar vi.

Metodiska mätningar

Tillsammans med deltagaren tar vi fram en konkret handlingsplan med realistiska mål. För varje deltagare mäter vi resultatet vid ankomst, hemresa samt en uppföljning på hemmaplan via telefon för att säkerställa att handlingsplanen efterföljs

Resultatrapport

Efter avslutat rehabiliteringsprogram upprättas en resultatrapport där vi redogör för programmets innehåll, vidtagna åtgärder, resultat och rekommendationer för framtiden. Resultatrapporten blir en kvittens på uppnådda resultat och ett bra underlag för fortsatt planering på hemmaplan. Ofta har vi personlig kontakt med intressenter kring deltagaren och vi utformar rapporten enligt önskemål, självklart med deltagarens godkännande.