Avtal med landsting


Personer kan via sitt landsting få rehabilitering utomlands, så kallad klimatvård. En särskild uttagningsläkare gör en bedömning av behovet av klimatvård. Deltagaren betalar själv för vistelsen, som motsvarar sjukhusvårdskostnaden i Sverige.

Vi har avtal med Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Östergötland, Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Kronoberg. Många landsting gör också enskilda upphandlingar. Hör med ditt landsting vad som gäller.