Klimat


Kanarieöarnas klimat är unikt och omnämns ”världens bästa klimat”.

1996 gjordes en studie ”Pleasant Weather Ratings” av Thomas Whitmore, Syracuse University, New York. Han tittade på 600 städer I hela världen och den enda som fick full poäng (100) var Las Palmas, Gran Canaria. San Diego i Kalifornien kommer på andra plats med 95 poäng

Kanarieöarna är den plats i Europa som har flest timmar dagsljus med över 3000 soltimmar per år. Såväl forskare som klimatexperter har gjort studier på Kanarieöarnas klimat och det anses vara ett av de allra bästa klimaten i världen.

Man anser att klimatet på Kanarieöarna är den mest hälsosamma i världen eftersom det har en unik kombination av bra nivå av både värme och fuktighet.

Luftfuktigheten håller sig mellan 55 och 65 procent, vilket är idealt för människokroppen – inte för torrt och inte för fuktigt. Kanarieörarnas unika klimat beror på det geografiska läget och de vindar och strömmar som finns runt öarna.

Kanarieöarna har ett behagligt och vårlikt klimat under hela året. Temperaturerna är jämna med ett årligt medeltal på 22 grader. Den årliga medeltemperaturen i vattnet håller sig mellan 18 och 23 grader. Det är alltid varmt på Kanarieöarna, men det är inte obehagligt hett. Dygnets medeltemperatur överstiger inte 25 grader på sommaren men understiger inte heller 19 grader under vintern.

Hälsoresor till Kanarieöarna populära. Det finns många sjukdomar där värme gör gott och därför åker många som lider av exempelvis reumatism, allergi och psoriasis till Kanarieöarna för rekreation.Förr i tiden kallades Kanarieöarna för de Lyckosamma öarna på grund av dess ideala och unika klimat.