Organisation


Svenska Re AB ägs av Föreningen Svenska Re, vars medlemmar är svenska företag och organisationer. Under Svenska Re AB ligger filialen Svenska Re Sucursal. I resultat- och balansräkningen redovisas aktiebolaget och filialen tillsammans. Överskott återinvesteras i verksamhetens fortlöpande utveckling och i anläggningen i San Agustin på Gran Canaria.

Föreningen Svenska Res styrelse

Hans G Svensson, ordförande
Martin Månsson, Unionen, vice ordförande
Ann-Sofi Peippo, Atlas Copco
Björn Timan, SCA
Ingrid Grahn, Skandia
Irma Felic, EON
Isabel Strand, ABB
Magdalena Lindeblad, Almega
Per Westerståhl, Förenade Liv
Ritva Erholtz, BillerudKorsnäs
Rose-Marie Lindström, Sandvik
Eva Rooth, Svenska Re, VD

Svenska Re ABs styrelse

Peter Lehnbom, Sandvik, ordförande
Hans G Svensson
Kristina Rådqvist, PTK
Lena-Lisa Tengblad, SLA
Pernilla Peterson, Svenskt Näringsliv
Torgny Wännström

Advisory Board

Vi har täta samarbeten med forskare och specialistläkare som periodvis arbetar på vår anläggning. Några av dem sitter i vårt Advisory Board och ger oss värdefulla kunskaper och insikter.
Professor Åke Nygren, Karolinska Institutet, stressjukdomar
Professor Agneta Ståhle, Karolinska Institutet, hjärt- och kärlsjukdomar
Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet, reumatologi
Överläkare Birgitta Stymne, Hudkliniken, Linköpings Universitetssjukhus