Organisation


Svenska Re AB ägs av Föreningen Svenska Re, vars medlemmar är svenska företag och organisationer. Under Svenska Re AB ligger filialen Svenska Re Sucursal. I resultat- och balansräkningen redovisas aktiebolaget och filialen tillsammans. Överskott återinvesteras i verksamhetens fortlöpande utveckling och i anläggningen i San Agustin på Gran Canaria.

Föreningen Svenska Res styrelse

Stefan Andersson,Sophiahemmet Rehab Center AB, ordförande
Martin Månsson, Unionen, vice ordförande
Ann-Sofi Peippo, Stiftelsen av den 5 oktober 1969
Björn Timan, SCA
Ingrid Grahn, Skandiakoncernens sjukhushjälpsstiftelse
Isabel Strand, ABB AB, Conrad Hambergs stiftelse
Ulrica Johansson, BillerudKorsnäs AB
Rose-Marie Lindström, Sandvik ABs personalstiftelse
Åsa Spängs, Svenska Re, VD

Svenska Re ABs styrelse

Peter Lehnbom, Sandvik, ordförande
Stefan Andersson, Sophiahemmet Rehab Center AB
Kristina Rådkvist, PTK
Lena-Lisa Tengblad, SLA
Pernilla Peterson, Svenskt Näringsliv Service AB
Torgny Wännström

Advisory Board

Vi har täta samarbeten med forskare och specialistläkare som periodvis arbetar på vår anläggning. Några av dem sitter i vårt Advisory Board och ger oss värdefulla kunskaper och insikter.
Professor Åke Nygren, Karolinska Institutet, stressjukdomar
Professor Agneta Ståhle, Karolinska Institutet, hjärt- och kärlsjukdomar
Professor Lars Klareskog, Karolinska Institutet, reumatologi
Överläkare Birgitta Stymne, Hudkliniken, Linköpings Universitetssjukhus