Våra riktlinjer


Vetenskap

Svenska Re arbetar i samklang med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Patientsäkerhet

Alla Svenska Res medarbetare som utför behandlingar är legitimerade enligt svensk norm.

Tystnadsplikt

Svenska Res personal följer sekretesslagen, vilket innebär att de inte får röja fakta om en deltagares hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Kvalitetssystem

Svenska Re är certfierade enligt ISO 9001:2015, vilket innebär att vi har ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard. Certifikat ISO 9001

Avvikelserutiner

Alla avvikelser finns väl dokumenterade och rapporteras till berörd instans.

Förhållningssätt

Respekt, engagemang och ansvar är de ledord som står för vårt förhållningssätt både internt och externt.

Anhörigpolicy

För att deltagaren ska kunna ägna sig åt sin rehabilitering fullt ut får anhöriga inte vistas på anläggningen under pågående programtid (08.30 – 17.00). Behov av medföljande assistent ska vara styrkt av läkaren. Assistenten deltar inte i programmet.