VÅRA PROGRAM


program

Våra rehabiliteringsprogram är utvecklade av experter inom respektive område och ger goda effekter på lång sikt, oavsett sjukdomsbakgrund.

Grunden för alla våra program är en helhetssyn, med individens mentala och fysiska hälsa i fokus.
 Förutom våra fasta rehabiliteringsprogram erbjuder vi skräddarsydda program för grupper med speciell diagnos, inriktning eller intressen.

Kalendarium

Kalender våren 2020

Kalender hösten 2020

I varje program ingår momenten:

Mål och syfte
Kunskapsförmedling
Grupparbete för tillämpning av kunskaper
Process för att säkerställa tillämpning av kunskaper
Diskussion kring mål och resultat
Dokumentation

Så här kan en dag på Svenska Re se ut:

08.30 – 09.15 Morgonpromenad
09.30 – 10.15 Gruppgymnastik på gräsmattan
10.30 – 11.00 Kaffepaus
11.00 – 11.30 Avslappningsträning
11.45 – 12.30 Vattengymnastik
12.45 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.30 Yoga / Qigong
14.45 – 15.30 Självträning
15.30 – 16.00 Kaffepaus
16.00 – 16.45 Gruppgymnastik på gräsmattan, vattenjogging