Allmänna programmet


Allmänna programmet är vårt basprogram och därmed inte inriktat på någon specifik diagnos. Deltagaren får sitt program utformat efter sitt eget individuella behov, oavsett om han eller hon lider av någon slags smärta eller har en diagnostiserad sjukdom.

Till vem riktar sig programmet?

Allmänna programmet vänder sig till personer som har:

 • besvär med smärta
 • belastningsskada
 • muskel- eller ledrelaterad sjukdom
 • en neurologisk diagnos
 • genomgått kirurgiska ingrepp och/eller cytostatikabehandling
 • behov av rehabilitering efter fraktur
 • en diagnostiserad sjukdom där intensiv rehabiliteringsperiod är befogad

Vad är målet med programmet?

Målet med allmänna programmet är att stärka den egna förmågan till att utveckla sin hälsa och arbetskapacitet.

Om programmet

Parallellt med det individuella innehållet följer programmet en röd tråd med teori, utbildning, grupparbete, reflektion, samtal och fysiska aktiviteter. Deltagaren motiveras att aktivt ta ansvar för sin hälsa och arbetskapacitet, vilket är en viktig förutsättning för ett hållbart resultat. För att snabbt kunna verifiera resultat, och för att behandlingens effekt ska kunna följas upp av andra aktörer på hemmaplan, utförs vetenskapliga mätningar vid programmets start och slut.

Ur innehållet:

 • Individuell vägledning
 • Hälsoprofilbedömning
 • Gruppaktiviteter på land och i vatten
 • Workshops
 • Avspänningsövningar
 • Handlingsplan för att utveckla och behålla god hälsa
 • Individuellt utformat träningsprogram
 • Smärta och smärthantering
 • Hållbar arbetsförmåga

Programmets längd:

3 veckor, start varje torsdag under augusti-juni

Anmälan:

via info@svenska-re.se eller genom att ringa 08-20 55 10.

Resebokning:

Vi rekommenderar Sölvesborgs Resebyrå för bokning av resa och boende, info@sbgres.se, 0456-108 00.

Programblad för nedladdning och utskrift

Allmänna programmet