Reumatikerprogrammet


Motion och träning i varmt klimat ger flera positiva effekter för reumatiker. I vårt reumatikerprogram varvas fysisk aktivitet med återhämtning, avslappning och teori. Deltagaren får optimala förutsättningar för att förbättra och behålla arbetskapacitet och hälsa.

Till vem riktar sig programmet?

Reumatikerprogrammet är ett diagnosrelaterat program för personer med någon form av reumatisk diagnos.

Vad är målet med programmet?

Personer med en kronisk sjukdom är ofta i stort behov av att lära sig hantera sin situation för att återskapa och upprätthålla arbetskapacitet och hälsa. Detta program förbättrar rörlighet och kondition och ger kunskap om hur man på bästa sätt lever med en kronisk sjukdom.

Om programmet

Reumatikerprogrammet är framtaget, dokumenterat och kvalitetssäkrat av en specialist inom området. Programmet ger deltagaren optimala förutsättningar för att kunna påverka den egna hälsan på kort och lång sikt. För att snabbt kunna verifiera resultat, och för att behandlingens effekt ska kunna följas upp av andra aktörer på hemmaplan, utförs vetenskapliga mätningar vid programmets start och slut.

Ur innehållet:

 • Individuell vägledning
 • Hälsoprofilbedömning
 • Gruppgymnastik på land och i bassäng
 • Workshops
 • Avspänningsövningar
 • Handlingsplan för att utveckla och behålla god hälsa
 • Smärta och smärthantering
 • RA-teori och sjukdomslära
 • RA-träning
 • Funktionsmätningar och tester
 • Paraffinbad

Programmets längd:

3-4 veckor, september-maj

Anmälan:

via info@svenska-re.se eller genom att ringa 08-20 55 10.

Resebokning:

Vi rekommenderar Sölvesborgs Resebyrå för bokning av resa och boende, info@sbgres.se, 0456-108 00.

Programblad för nedladdning och utskrift

Reumatikerprogrammet